• We've added extra Spam Protection. if you get problem with account registration / registration rejected. please contact us
Vivek

[cXF] Slovenian translation for Media Gallery 20190130

Vivek

Expert Member
Registered
Joined
Feb 27, 2018
Messages
236
Reaction score
526
Points
103
Age
20
Vivek submitted a new resource:

[cXF] Slovenian translation for Media Gallery / Slovenski prevod za Media Gallery - (uporabniški izgled) je v celoti preveden. Možno je,

Slovenski prevod za XenForo Media Gallery

Front-end
(uporabniški izgled) je v celoti preveden. Možno je, da je kakšna fraza ostala neprevedena. V kolikor najdete neprevedeno ali neobičajno prevedeno frazo, nam to sporočite.

Back-end (administratorska plošča) ni prevedena.

Licence:
Dovoljeno za nekomercialno uporabo.

Pogoji uporabe:

  • dovoljeno je urejanje in spreminjanje fraz
  • ni dovoljeno reproduciranje prevoda kot vaše delo v...

Read more about this resource...
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock